Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews Headline

THE COMMITTEE OF RONDAAN SENEGARA HELD AN OUTREACH PROGRAMME WITH THE PENGHULUS AND HEAD OF VILLAGE IN TUTONG DISTRICT


TUTONG, Monday, 06 March 2023 – Joint Force Head Quarters Royal Brunei Armed Forces (JFHQ RBAF) attended a briefing of the key leaders' engagement programme with the Acting District Officer, Penghulus and Head of village in the Tutong District. Also present were the representative officers of the committee from the Royal Brunei Police Force, Internal Security Department, Royal Custom and Excise Department, Department of Immigration and National Registration, Narcotics Control Bureau, and officers from JFHQ which was led by Lt Kol Aldi bin Hj Hassan, Acting Deputy Commander JFHQ RBAF.

The programme started with a welcoming remark from Yang Mulia Mohd Sofian bin Haji Basri, Tutong Acting District officer. The aim of the programme is to provide information on how to respond to illegal activities against Brunei law. It is also an initiative of the committee to strengthen the bonds and trust with all the key leaders in the district. In addition, to increase the involvement of the public on providing information on any crimes and illegal activities in that area.

At the end of the programme, the committee also had a discussion with the Penghulus and Head of village where they share their challenges and concerns in their own neighborhood.​

 


TAKLIMAT JAWATANKUASA RONDAAN SENEGARA (JRS) BERSAMA PENGHULU-PENGHULU DAN KETUA-KETUA KAMPONG DAERAH TUTONG

TUTONG, Isnin, 06 Mac 2023 - Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (MAB ABDB) telah menghadiri taklimat dan pertemuan secara fizikal bagi perlaksanaan Outreach Programme Key Leaders Engagement bersama dengan Pemangku Pegawai Daerah, Penghulu-Penghulu dan Ketua-Ketua Kampong Daerah Tutong. Turut hadir juga adalah dari wakil-wakil Pegawai Penguatkuasa JRS daripada Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Immigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Biro Kawalan Narkotik dan Pegawai-Pegawai daripada MAB ABDB yang diketuai oleh Pemangku Timbalan Pemerintah MAB, Lt Kol Aldi bin Hj Hassan.

Perjumpaan tersebut dimulakan dengan kata-kata aluan daripada Yang Mulia Mohd Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Inisiatif perjumpaan tersebut adalah untuk memberikan maklumat dalam menangani aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang Negara Brunei Darussalam serta membuat pendekatan bersama Ketua-Ketua Akar Umbi demi meningkatkan kepercayaan penduduk setempat terhadap Agensi-Agensi Keselamatan. Selain daripada itu, ianya adalah usaha untuk meningkatkan penglibatan orang awam dalam membanteras jenayah termasuk untuk mendapatkan maklumat mengenai sebarang aktiviti jenayah yang berlaku di kawasan operasi.

Majlis sesi perjumpaan itu diakhiri dengan sesi perbincangan bersama Penghulu-Penghulu dan Ketua-Ketua Kampong yang mana hasil dari sesi tersebut menunjukkan keperihatinan serta pemedulian mereka dalam sama-sama menjaga keselamatan penduduk kampung di kawasan tangunggjawab masing-masing.​​